Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
34
Hôm qua:
111
Tuần này:
530
Tháng này:
2497
Tất cả:
275144

TỔ DÂN PHỐ TOÀN TÂN TIẾP TỤC HIẾN ĐẤT ĐỂ MỞ RỘNG ĐƯỜNG VÀ XÂY DỰNG HƠN 1000M TƯỜNG RÀO MẪU

Ngày 12/08/2019 22:58:21

TỔ DÂN PHỐ TOÀN TÂN TIẾP TỤC HIẾN ĐẤT ĐỂ MỞ RỘNG ĐƯỜNG VÀ XÂY DỰNG HƠN 1000M TƯỜNG RÀO MẪU

Từ khi mới sáp nhập tháng 11 năm 2015 về thì trấn Rừng Thông cán bộ và nhân dân tổ dân phố Toàn Tân đã nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng tổ dân phố, chuyển dịch từ thuần nông sang xây dựng đô thị; bộ mặt của tổ dân phố đã từng bước thay đổi rõ nét. Nổi bật đó là sự chuyển dịch mạnh mẽ như xây dựng nhà văn hóa, cải tạo trùm tu giếng làng, cải tạo cầu qua kênh bắc, huy động nhân dân đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng, cùng với sự đầu tư hỗ trợ của thị trấn hệ thống giao thông của tổ dân phố đã được kết nối liền, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và gắn kết để phát triển kinh tế.

Thực hiện nghị quyết của HĐND thị trấn về hỗ trợ mở rộng đường gia thông;Vừa qua cán bộ và nhân dân tổ dân phố ưởng ứng khởi công cho một con đường mới. Cán bộ và nhân dân đang tích cực hiến đất để mở rộng đường và xây dựng hơn 1000m tường rào mẫu. mở rộng tuyến đường lên 5,5 m tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và xây dựng tổ dân phố văn minh đáng phấn khởi là là các gia đình cán bộ của tổ dân phố đã đi đầu trong việc thực hiện; Trong đó gia đình ông tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng hội phụ nữ, chi hội trưởng người cao tuổi;

Tường rào đã được phá để mở rộng đường

Tường rào đang được xây lại

Với cách làm và sự đồng tình của cán bộ và nhân dân tổ dân phố như vậy tin tưởng rằng mở rộng đường và xây dựng hơn 1000m tường rào mẫu sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch đã đề ra.

Lê Thị Nga - Đài TT Thị Trấn

TỔ DÂN PHỐ TOÀN TÂN TIẾP TỤC HIẾN ĐẤT ĐỂ MỞ RỘNG ĐƯỜNG VÀ XÂY DỰNG HƠN 1000M TƯỜNG RÀO MẪU

Đăng lúc: 12/08/2019 22:58:21 (GMT+7)

TỔ DÂN PHỐ TOÀN TÂN TIẾP TỤC HIẾN ĐẤT ĐỂ MỞ RỘNG ĐƯỜNG VÀ XÂY DỰNG HƠN 1000M TƯỜNG RÀO MẪU

Từ khi mới sáp nhập tháng 11 năm 2015 về thì trấn Rừng Thông cán bộ và nhân dân tổ dân phố Toàn Tân đã nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng tổ dân phố, chuyển dịch từ thuần nông sang xây dựng đô thị; bộ mặt của tổ dân phố đã từng bước thay đổi rõ nét. Nổi bật đó là sự chuyển dịch mạnh mẽ như xây dựng nhà văn hóa, cải tạo trùm tu giếng làng, cải tạo cầu qua kênh bắc, huy động nhân dân đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng, cùng với sự đầu tư hỗ trợ của thị trấn hệ thống giao thông của tổ dân phố đã được kết nối liền, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và gắn kết để phát triển kinh tế.

Thực hiện nghị quyết của HĐND thị trấn về hỗ trợ mở rộng đường gia thông;Vừa qua cán bộ và nhân dân tổ dân phố ưởng ứng khởi công cho một con đường mới. Cán bộ và nhân dân đang tích cực hiến đất để mở rộng đường và xây dựng hơn 1000m tường rào mẫu. mở rộng tuyến đường lên 5,5 m tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và xây dựng tổ dân phố văn minh đáng phấn khởi là là các gia đình cán bộ của tổ dân phố đã đi đầu trong việc thực hiện; Trong đó gia đình ông tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng hội phụ nữ, chi hội trưởng người cao tuổi;

Tường rào đã được phá để mở rộng đường

Tường rào đang được xây lại

Với cách làm và sự đồng tình của cán bộ và nhân dân tổ dân phố như vậy tin tưởng rằng mở rộng đường và xây dựng hơn 1000m tường rào mẫu sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch đã đề ra.

Lê Thị Nga - Đài TT Thị Trấn

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội