Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thị Trấn Đông Sơn  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Thị trấn Rừng Thông trong công tác thực hiện điều chỉnh, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn

Đăng lúc: 19:46:38 04/10/2018 (GMT+7)
100%
Print

 Thị trấn Rừng Thông trong công tác thực hiện điều chỉnh, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn

 

Thực hiện Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị của Đảng ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của thị trấn Rừng Thông đã nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực thống kê rà soát trên địa bàn đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc các bước quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định phê duyệt.

Thực hiện công văn số 808 – CV/HU ngày 22/8/2018 của ban thường vụ huyện ủy Đông Sơn về chỉ đạo thực hiện kiện toàn chi bộ Đảng, các chức danh sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố. Ngày 11/7/2018 HĐND Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số: 106/NQ – HĐND về đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh hóa. Quyết định số 3110 ngày 17/8/2018 của UBND Tỉnh Thanh Hóa  về đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh hóa; kế hoạch số 1544/KH – UBND ngày 07/9/2018 của UBND huyện Đông Sơn về triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND, kế hoạch của UBND tỉnh. Đối với thị trấn Rừng Thông ngoài việc sáp nhập các tổ dân phố còn thực hiện việc sáp nhập trường tiểu học Đông Xuân Với Trường tiểu học Thị Trấn để thành Lập Trường tiểu học Lê Thế Long.

Về Đảng ủy đã ban hành kế hoạch số 41- KH/ĐU ngày 19/9/2018 về thực hiện giải thể,sáp nhập, thành lập chi bộ mới; Đối với UBND đã ban hành kế hoạch số 124 /KH – UBND ngày 14/9/2018 về triển khai thực hiện nghị quyết và quyết định của Tỉnh của huyện và thống nhất thời gian bước vào hoạt Động là 0 giờ ngày 01/11/2018.

Từ việc  ban hành các kế hoạch ngày 02/10/2018 Đảng ủy thị trấn Rừng Thông Đã họp bàn một số vấn đề về công tác nhân sự cấp ủy chi bộ trên cơ sở xin ý kiến của cán bộ Đảng viên và nguyện vọng của một số đồng chí đang giữ chức vụ trong chi ủy Ban Chấp Hành đảng bộ đã thảo luận biểu quyết thống nhất chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên ở các chi bộ thành lập mới.

 Có thể nói việc sáp nhập, thành lập  tổ dân phố mới trên địa bàn thị trấn Rừng Thông đã và đang đạt được những kết quả bước đầu, tạo ra hiệu ứng, sức lan tỏa tích cực và sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thị trấn. Đây là nội dung quan trọng để tinh gọn bộ máy, tinh giảm số lượng người hưởng phụ cấp từ ngân sách, với phương châm lấy hiệu quả công việc là tiêu chuẩn  nên đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ tổ dân phố.

Đảng ủy đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức kiện toàn, sắp xếp ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Điều lệ tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Kết quả đến nay thị trấn đã giảm từ 19 chi bộ trực thuộc xuống còn 13 chi bộ, giải thể 12 chị bộ không còn phù hợp về mặt tổ chức, thành lập 06 chi bộ mới theo địa giới hành chính mới và nhiệm vụ mới do yêu cầu thực tiễn đề ra về cụ thể như sau:

Sáp nhập Khu phố 1 (163 hộ, 615 nhân khẩu, diện tích 16,34ha) và khu phố 2 (86 hộ, 314 nhân khẩu, điện tích 17,2ha) và một phần khu phố Cáo thôn (34 hộ, 135 nhân khẩu, diện tích 54,44 ha) để thành lập khu phố Thống Nhất.. Sau khi thành lập khu phố Thống Nhất có 283 hộ, 1.064 nhân khẩu, diện tích 87,98 ha.

Sáp nhập Khu phố 3 (223 hộ, 827 nhân khẩu, diện tích 20,3 ha) và một phần khu phố 4 (30 hộ, 79 nhân khẩu, diện tích 11,66 ha) để thành lập Khu phố Cao Sơn. Sau khi thành lập khu phố Cao Sơn có 253 hộ, 906 nhân khẩu, diện tích 31,96 ha.

Sáp nhập một phần khu phố 5 (197 hộ, 712 nhân khẩu, diện tích 14,2 ha) và một phần khu phố 4 (96 hộ, 356 nhân khẩu, diện tích 3,54 ha) để thành lập khu phố Phượng Lĩnh. Sau khi thành lập, khu phố Phượng Lĩnh có 293 hộ, 1.068 nhân khẩu, diện tích 17,74 ha.

Sáp nhận một phần khu phố Phúc Hậu (26 hộ, 93 nhân khẩu, diện tích 2,9 ha) và một phần khu phố Nhuệ Sâm (15 hộ, 57 nhân khẩu, diện tích 1,6 ha) và  Khu phố xuân Lưu (209 hộ, 777 nhân khẩu, diện tích 42,29 ha) để thành lập Khu phố Xuân Lưu. Sau khi thành lập, khu phố Xuân Lưu có 250 hộ, 927 nhân khẩu, diện tích 46,79 ha.

Sáp nhập một phần khu phố Phúc Hậu (150 hộ, 588 nhân khẩu, diện tích 13,01 ha) và một phần khu phố Cáo Thôn (116 hộ, 440 nhân khẩu, diện tích 12,02 ha) để thành lập khu phố Đông Xuân. Sau khi thành lập , khu phố Đông Xuân có 266 hộ, 1.028 nhân khẩu, diện tích 25,03 ha.

Đổi tên khu phố Đại Đồng thành khu phố Hàm Hạ, khu phố 6 thành khu phố Nam Sơn, khu phố Toàn Tân vẫn giữ khu phố Toàn Tân.

Thành lập chi bộ trường tiểu học Lê Thế Long.

 

                                                                                    Lê Thị Nga - Đài TT Thị trấn

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
288071

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289