Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thị Trấn Đông Sơn  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
         MỤC TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TT RỪNG THÔNG LẦN THỨ 6, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Mục tiêu

Thực hiện

So với mục tiêu

1

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế đến năm 2015

%

19 - 21

24

3

 

- Công nghiệp XDCB

%

20 - 23

22

Đạt

 

- Dịch vụ thương mại

%

30 – 32

32

Đạt

 

- Nông nghiệp

%

7 - 8

8

Đạt

 

* Cơ cấu kinh tế đến năm 2015

%

 

 

 

 

- Nông nghiệp

%

1 - 2

1

Đạt

 

- CN – TTCN – XDB

%

11 - 14

12

Đạt

 

- Dịch vụ thương mại

%

85 – 87

87

Đạt

2

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015

Triệu đồng

20 - 25

32

7 triệu

3

Dịch vụ vận tải

Xe

30

38

8

4

Dịch vụ kinh doanh thương mại

Hộ

447

596

149

5

Thu ngân sách hàng năm

Triệu đồng

5 - 7

5

Đạt

6

Tỷ lệ hộ nghèo giảm/ năm

%

3

3,81

Đạt

7

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

%

0,4

0,64

Không đạt

8

Tram y tế đạt chuẩn đến năm 2015

 

2014

2014

Đạt

9

Trường TH - MN đạt chuẩn mức độ 1

 

2014

2013

Đạt

10

Thị trấn khai trương đơn vị văn hóa

 

2014

2012

Đạt

11

Đến năm 2015 số hộ có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%

%

100

96,8

-3,2

12

Hàng năm chi bộ đạt 80% TSVM

%

80

> 80

Đạt

13

Kết nạp đảng

Người

22

28

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TT RỪNG THÔNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Mục tiêu 2015 - 2020

I

Về kinh tế

 

 

1

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2020

Tỷ đồng

0,3

2

Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm

Tấn

30,5

3

Diện tích, năng xuất, sản lượng chủ yếu đến năm 2020

 

 

 

- Diện tích

Ha

4,49

 

- Năng xuất

Tạ/ha

68

 

- Sản lượng

Tấn

30,5

4

Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2020

Con

2.000

5

Số hộ sản xuất kinh doanh cá thể vào năm 2020 (DV, TTCN, Nông nghiệp, lâm nghiệp)

Hộ

1030

6

Số lượng doanh nghiệp đứng trên địa bàn vào năm 2020

DN

160

7

Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm

%

12

8

Thu nhập bình quân đầu người/ năm

Tr. đồng

70,4

9

Tỷ lệ đường giao thông được bê tông hóa

%

100

II

Văn hóa – xã hội

 

 

10

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm

%

0,57

11

Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020

%

1,81

12

Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2020

%

0

13

Tỷ lệ nhà kiên cố của các hộ gia đình đến năm 2020

%

95

14

Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm 2020

%

100

15

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2020

%

98

16

Tỷ lệ khu phố có nhà văn hóa đến năm 2020

%

100

17

Tỷ lệ tổ dân phố đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2020

%

100

III

Về Môi trường

 

 

18

Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2020

%

100

19

Tỷ lệ khu phố đạt tiêu chuẩn môi trường

%

100

IV

Về an ninh trật tự

 

 

20

Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đến năm 2020

%

100

V

Về xây dựng Đảng

 

 

21

Bình quân hàng năm số chi bộ đạt TSVM

%

80

22

Kết nạp đảng trong nhiệm kỳ

Người

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
288071

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289