Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
80
Hôm qua:
111
Tuần này:
576
Tháng này:
2543
Tất cả:
275190

Khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng đô thị kiểu mẫu

Ngày 04/08/2021 15:13:01

Khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng đô thị kiểu mẫu

Xác định phát triển hạ tầng giao thông là yếu tố nền tảng quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần vào xây dựng đô thị kiểu mẫu, thị trấn Rừng Thông đã chỉ đạo các khu phố chủ động huy động các nguồn lực, để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông.

http://dongson.gov.vn/file/download/636301045.html

Cùng với các khu phố, cán bộ và nhân dân khu phố Đại Đồng đã hiến trên 700m2đất, và tháo dỡ nhiều công trình để mở rộng đường giao thông.

Trước đó nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đã làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, người dân khu phố đã tự nguyện di chuyển công trình, hoa màu, hiến đất để giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các tuyến đường được thuận lợi.

http://dongson.gov.vn/file/download/636301046.html

Trong đợt này thị trấn Rừng Thông đang chỉ đạo thực hiện làm đường có rãnh thoát nước 2 bên, tuyến đường Đại đồng 4 cũ, giáp xã Đông Khê, và Đại đồng 1 cũ với chiều rộng 7,5 mét.

http://dongson.gov.vn/file/download/636301047.html

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng chính quyền các cấp cùng sự đồng thuận của nhân dân trong đầu tư xây dựng các công trình, thị trấn Rừng Thông sẽ sớm hoàn thành xây dựng đô thị kiểu mẫu theo lộ trình.

http://dongson.gov.vn/file/download/636301048.html

Quang cảnh khu công sở thị trấn Rừng Thông

Thực hiện: Văn Hữu

Khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng đô thị kiểu mẫu

Đăng lúc: 04/08/2021 15:13:01 (GMT+7)

Khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng đô thị kiểu mẫu

Xác định phát triển hạ tầng giao thông là yếu tố nền tảng quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần vào xây dựng đô thị kiểu mẫu, thị trấn Rừng Thông đã chỉ đạo các khu phố chủ động huy động các nguồn lực, để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông.

http://dongson.gov.vn/file/download/636301045.html

Cùng với các khu phố, cán bộ và nhân dân khu phố Đại Đồng đã hiến trên 700m2đất, và tháo dỡ nhiều công trình để mở rộng đường giao thông.

Trước đó nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đã làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, người dân khu phố đã tự nguyện di chuyển công trình, hoa màu, hiến đất để giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các tuyến đường được thuận lợi.

http://dongson.gov.vn/file/download/636301046.html

Trong đợt này thị trấn Rừng Thông đang chỉ đạo thực hiện làm đường có rãnh thoát nước 2 bên, tuyến đường Đại đồng 4 cũ, giáp xã Đông Khê, và Đại đồng 1 cũ với chiều rộng 7,5 mét.

http://dongson.gov.vn/file/download/636301047.html

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng chính quyền các cấp cùng sự đồng thuận của nhân dân trong đầu tư xây dựng các công trình, thị trấn Rừng Thông sẽ sớm hoàn thành xây dựng đô thị kiểu mẫu theo lộ trình.

http://dongson.gov.vn/file/download/636301048.html

Quang cảnh khu công sở thị trấn Rừng Thông

Thực hiện: Văn Hữu

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội