Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thị Trấn Đông Sơn  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách đối tượng Bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 15:52:28 16/02/2023 (GMT+7)
100%
Print

THÔNG BÁO V/v niêm yết công khai danh sách đối tượng Bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN

TT RỪNG THÔNG

 


Số:  32/UBND-CSXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­

Rừng Thông, ngày 9  tháng 2  năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v niêm yết công khai danh sách đối tượng Bảo trợ xã hội

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa

 
 

 


Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy  định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội của Bà Hồ Thị Thủy  đề nghị tiếp nhận bà Nguyễn Thị Hiền vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa đã được công chức phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, tiếp nhận, Chủ tịch UBND thị trấn Rừng Thông  xét duyệt ngày 9/2/2023.

UBND thị trấn Rừng Thôngthông báo công khai danh sách đối tượng Bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóatại Công Sở thị trấn Rừng Thông, trang thông tin điện tử thị trấn Rừng Thông http://thitran.dongson.gov.vn/, trên hệ thống loa truyền thanh thị trấn và Nhà văn hóa các khu phố.(Có danh sách kèm theo).

Thời gian niêm yết: 07 ngày làm việc, từ 7 giờ 00 phút, ngày 10/2/2023 đến 17 giờ 00 phút, ngày 27/2/2023.

Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản ánh, kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về UBND thị trấn để xem xét giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Trưởng các khu phố;

- Trưởng ban CTMT Khu phố;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Trọng Trung


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT RỪNG THÔNG

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

         

           

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA

(Kèm theo Thông báo niêm yết công khai số 32/UBND-CSXH ngày  9/2/2023 của UBND TT Rừng Thông)

                       

 

TT

Họ tên đối tượng

Đối tượng

Địa chỉ

Hoàn cảnh

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hiền

Khuyết tật đặc biệt nặng

Khu phố Xuân Lưu

Khuyết tật đặc biệt nặng, không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống.

 

  
Tin khác

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
288071

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289