Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
38
Hôm qua:
113
Tuần này:
512
Tháng này:
2852
Tất cả:
239239

Thông báo tổng vệ sinh môi trường

Ngày 09/04/2019 15:25:50

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ TRẤN RỪNG THÔNG Độc lập - Tự do - hạnh phúc


Số: 51 /TB-UBND TT Rừng Thông, ngày 08 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Tập trung tổng vệ sinh môi trườngvà xây dựng cảnh quan đô thị

trên địa bàn toàn thị trấn.

Để đảm bảo công tác vệ sinh Môi trường trên địa bàn thị trấn luôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Chủ tịch UBND thị trấn Rừng Thông yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo VSMT phụ trách các khu phố, trưởng các đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn thị trấn, Các Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và toàn thể nhân dân khẩn trương thực hiện nghiêm túc một số nội dung như sau:

I.Đối với các trục đường QL gồm:

1.Đường QL 47 (Tuyến đường Nguyễn Nhữ Soạn) gồm khu phố Nhuệ Sâm, Khu phố Nam Sơn; Khu phố Xuân Lưu.

2. Dọc tuyến đường ngang năm trên địa phận khu phố Cao Sơn;

3. Đường QL45 (Tuyến Đường Lê Thế Long) nằm trên địa phận khu phố Phượng Lĩnh, Khu phố Cao Sơn, Khu phố Thống Nhất, Khu phố Toàn Tân.

+Tuyệt đối không để cho nhân dân để các vi phạm quảng cáo bằng băng rôn, pano quảng cáo trái phép trên địa bàn, phát tờ rơi không đúng nơi quy định; không để các hộ bán hàng tạm, bán hàng rong hoạt động buôn bán lấn chiếm lòng đường, hè phố.

+ Tổ chức cho nhân dân tổng vệ sinh môi trường khu vực xung quanh nhà mình hàng ngày, dọn các cây cỏ đảm bảo cảnh quan đô thị sáng - xanh -sạch - đẹp.

+ Nghiêm cấm các hộ dân không được trồng các loại rau, cây ngắn ngày, làm hàng rào trên các bãi đất trống không theo quy hoạch, gây mắt mỹ quan đô thị.

+ Nghiêm cấm các hộ dân không được vứt rác xuống lòng đường và phải để rác thải đúng nơi và đúng thời gian quy định.

II. Đối với các trục đường liên phố, đường phố, ngõ phố, nhà văn hóa khu phố:

Các khu phố tổ chức cho nhân dân phát quang, dọn sạch cỏ dại, quét dọn đường phố, không để vật liệu xây dựng và các loại rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp không nơi quy định.

III. Yêu cầu các khu phố, các cơ quan trường học đóng trên địa bàn thị trấn, khẩn trương tổ chức tổng vệ sinh môi trường thuộc địa bàn mình quản lý đảm bảo luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác VSMT, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức được phân công phụ trách các khu phố, bí thư các chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp bán sát đơn vị mình phụ trách chỉ đạo ra quân quyết liệt công tác quân tổng vệ sinh môi trường. Nếu khu phố nào thực hiện thiếu nghiêm túc, không đáp ứng yêu cầu thì khu phố đó phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thị trấn.

Thời gian tiến hành thực hiện tổng vệ sinh vào chiều chủ nhật hàng tuần

Để công ác VSMT trên địa bàn thị trấn Rừng Thông được đảm bảo. Chủ tịch UBND thị trấn Rừng Thông yêu cầu các thành viên trong BCĐ, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức chuyên môn, bí thư các chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố khẩn trươngtriển khai và thực hiện nghiêm túc tốt nội dung này.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

-Tổ trưởng tổ dân phố; PHÓCHỦ TỊCH

-Lưu VP.

Thông báo tổng vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 09/04/2019 15:25:50 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ TRẤN RỪNG THÔNG Độc lập - Tự do - hạnh phúc


Số: 51 /TB-UBND TT Rừng Thông, ngày 08 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Tập trung tổng vệ sinh môi trườngvà xây dựng cảnh quan đô thị

trên địa bàn toàn thị trấn.

Để đảm bảo công tác vệ sinh Môi trường trên địa bàn thị trấn luôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Chủ tịch UBND thị trấn Rừng Thông yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo VSMT phụ trách các khu phố, trưởng các đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn thị trấn, Các Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và toàn thể nhân dân khẩn trương thực hiện nghiêm túc một số nội dung như sau:

I.Đối với các trục đường QL gồm:

1.Đường QL 47 (Tuyến đường Nguyễn Nhữ Soạn) gồm khu phố Nhuệ Sâm, Khu phố Nam Sơn; Khu phố Xuân Lưu.

2. Dọc tuyến đường ngang năm trên địa phận khu phố Cao Sơn;

3. Đường QL45 (Tuyến Đường Lê Thế Long) nằm trên địa phận khu phố Phượng Lĩnh, Khu phố Cao Sơn, Khu phố Thống Nhất, Khu phố Toàn Tân.

+Tuyệt đối không để cho nhân dân để các vi phạm quảng cáo bằng băng rôn, pano quảng cáo trái phép trên địa bàn, phát tờ rơi không đúng nơi quy định; không để các hộ bán hàng tạm, bán hàng rong hoạt động buôn bán lấn chiếm lòng đường, hè phố.

+ Tổ chức cho nhân dân tổng vệ sinh môi trường khu vực xung quanh nhà mình hàng ngày, dọn các cây cỏ đảm bảo cảnh quan đô thị sáng - xanh -sạch - đẹp.

+ Nghiêm cấm các hộ dân không được trồng các loại rau, cây ngắn ngày, làm hàng rào trên các bãi đất trống không theo quy hoạch, gây mắt mỹ quan đô thị.

+ Nghiêm cấm các hộ dân không được vứt rác xuống lòng đường và phải để rác thải đúng nơi và đúng thời gian quy định.

II. Đối với các trục đường liên phố, đường phố, ngõ phố, nhà văn hóa khu phố:

Các khu phố tổ chức cho nhân dân phát quang, dọn sạch cỏ dại, quét dọn đường phố, không để vật liệu xây dựng và các loại rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp không nơi quy định.

III. Yêu cầu các khu phố, các cơ quan trường học đóng trên địa bàn thị trấn, khẩn trương tổ chức tổng vệ sinh môi trường thuộc địa bàn mình quản lý đảm bảo luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác VSMT, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức được phân công phụ trách các khu phố, bí thư các chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp bán sát đơn vị mình phụ trách chỉ đạo ra quân quyết liệt công tác quân tổng vệ sinh môi trường. Nếu khu phố nào thực hiện thiếu nghiêm túc, không đáp ứng yêu cầu thì khu phố đó phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thị trấn.

Thời gian tiến hành thực hiện tổng vệ sinh vào chiều chủ nhật hàng tuần

Để công ác VSMT trên địa bàn thị trấn Rừng Thông được đảm bảo. Chủ tịch UBND thị trấn Rừng Thông yêu cầu các thành viên trong BCĐ, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức chuyên môn, bí thư các chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố khẩn trươngtriển khai và thực hiện nghiêm túc tốt nội dung này.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

-Tổ trưởng tổ dân phố; PHÓCHỦ TỊCH

-Lưu VP.

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội