Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
25
Hôm qua:
113
Tuần này:
499
Tháng này:
2839
Tất cả:
239226

Hội đồng nhân dân thị trấn tổ chức kỳ họp thứ 15

Ngày 14/01/2021 15:20:40

THỊ TRẤN RỪNG THÔNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 15 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 18/12/2020, Hội đồng nhân dân Thị trấn Rừng Thông khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021đã tổ chức kỳ họp thứ 15.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo về kết quả thực hiện các ý kiến, kiên nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 HĐND thị trấn; Thông báo của thường trực MTTQ thị trấn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND thị trấn;Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn thu ngân sách nhà nước , thu hi ngân sách địa phương và phương án bổ ngân sách thị trán năm 2021; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch hỗ trợ các chương trình , đề án phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Tờ trình về việcđề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2020 của Ban kinh tế xã hội; báo cáo thẩm tra của ban pháp chế về nhiệm vụ QP- CN, báo cáo giám sát về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13; Báo cáo giám sát chuyên đề về nhiệm vụ an ninh năm 2020 của ban pháp chế.

Năm 2020, tình hình kinh tế xã hội của thị trấn có bước phát triển đáng kể, Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất ước đạt 837,5 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 106 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8%. Tổng diện tích đất trồng lúa còn 201 ha; sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 2.500 tấn. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/người/năm.Giá trị Công nghiệp, xây dựng ước đạt 519 tỷ đồng, giá trị sản xuất dịch vụ thương mại ước dạt trên 251 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt 82,7 tỷ đồng, đạt 100% so với huyện giao và đạt 97% so với thị trấn giao. Văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm và có nhiều chuyển biến; công tác chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Cũng tại kỳ họp đã bầu ông Lê Xuân Nam giữ chức danh Phó CT UBND thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 15HĐND thị trấn Rừng Thôngkhoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021đã quyết nghị cácNghị quyết gồm Nghị quyếtvề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2021; Nghị quyết về thu ngân sách Nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thị trấn năm 2021; Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch hỗ trợ các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; Nghị quyết về chủ trương đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về xác nhận kết quả bàu cử phó chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2016- 2021.

Hội đồng nhân dân thị trấn tổ chức kỳ họp thứ 15

Đăng lúc: 14/01/2021 15:20:40 (GMT+7)

THỊ TRẤN RỪNG THÔNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 15 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 18/12/2020, Hội đồng nhân dân Thị trấn Rừng Thông khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021đã tổ chức kỳ họp thứ 15.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo về kết quả thực hiện các ý kiến, kiên nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 HĐND thị trấn; Thông báo của thường trực MTTQ thị trấn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND thị trấn;Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn thu ngân sách nhà nước , thu hi ngân sách địa phương và phương án bổ ngân sách thị trán năm 2021; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch hỗ trợ các chương trình , đề án phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Tờ trình về việcđề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2020 của Ban kinh tế xã hội; báo cáo thẩm tra của ban pháp chế về nhiệm vụ QP- CN, báo cáo giám sát về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13; Báo cáo giám sát chuyên đề về nhiệm vụ an ninh năm 2020 của ban pháp chế.

Năm 2020, tình hình kinh tế xã hội của thị trấn có bước phát triển đáng kể, Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất ước đạt 837,5 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 106 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8%. Tổng diện tích đất trồng lúa còn 201 ha; sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 2.500 tấn. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/người/năm.Giá trị Công nghiệp, xây dựng ước đạt 519 tỷ đồng, giá trị sản xuất dịch vụ thương mại ước dạt trên 251 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt 82,7 tỷ đồng, đạt 100% so với huyện giao và đạt 97% so với thị trấn giao. Văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm và có nhiều chuyển biến; công tác chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Cũng tại kỳ họp đã bầu ông Lê Xuân Nam giữ chức danh Phó CT UBND thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 15HĐND thị trấn Rừng Thôngkhoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021đã quyết nghị cácNghị quyết gồm Nghị quyếtvề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2021; Nghị quyết về thu ngân sách Nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thị trấn năm 2021; Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch hỗ trợ các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; Nghị quyết về chủ trương đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về xác nhận kết quả bàu cử phó chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2016- 2021.

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội