Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
28
Hôm qua:
113
Tuần này:
502
Tháng này:
2842
Tất cả:
239229

Đại hội Đảng bộ thị trấn Rừng Thông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 27/05/2020 09:08:52

Đại hội Đảng bộ thị trấn Rừng Thông lần thứ XXI,

nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 19-20/5, Đảng bộ thị trấn Rừng Thông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội có đồng chí: Nguyễn Quang Hải - Bí thư huyên ủy - CT HĐND huyện ; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo Đại hội và 145 đại biểu đại diện cho trên 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị trấn.
IMG-8665.jpg

Đ/c Lê Viết Chí - Ủy viên BTV huyện ủy - Bí thư Đảng bộ - CT UBND TT NK 2015-2020 khai mạc Đại hội

Đại hội đã đánh giá n
hiệm kỳ 2015-2020, vượt lên nhiều khó khăn thách thức với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra. Trong đó giá trị sản xuất năm 2020 đạt 873,5 tỷ đồng, so với năm đầu nhiệm kỳ 2016 (188 tỷ) tăng gấp 4,45 lần. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70,5 triệu đồng/người/năm cao nhất huyện gấp 2,35 lần só với năm 2015 và gấp 1,4 lần mức thu nhập bình quân chung cả huyện; các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Giá trị công nghiệp, xây dựng năm 2020 đạt 519,25 tỷ so với đầu nhiệm kỳ (170,12 tỷ) tăng 349,13 tỷ, chiếm tỷ trọng 62% cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất dịch vụ thương mại ngày càng phát triển đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa; ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học , kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao giá trị diện tích canh tác. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt dự toán huyện giao; thu ngân sách bình quân tăng 22%/năm vượt mục tiêu đầu nhiệm kỳ (12%/năm) đứng đầu toàn huyện. Chi ngân sách được điều hành theo đúng luật ngân sách Nhà nước, đảm bảo kế hoạch. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh; quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến và đi vào nề nếp. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh đảm bảo, chính trị ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo các báo cáo chính trị trình bày tại đại hội; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới lề lối làm việc.
IMG-8682.jpg

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Nguyễn Quang Hải - Bí thư huyên ủy - CT HĐND đánh giá cao những kết quả Đảng bộ thị trấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác phát triển đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
IMG-8692.jpg

Đ/c NguyễnQuang Hải-Bí thư huyên ủy - CT HĐND phát biểu chỉ đạo tại Đại hôi

Tại Đại hội ban thường vụ huyện uỷ đã công bố quyết địnhchỉ định đ/c Khương Huy Thái - uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ huyện - trưởng phòng kinh tế hạ tầng tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức vụ bí thư Đảng uỷ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 13 đồng chí;; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 với 11 đồng chí và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết; thông qua nghị quyết đại hội./: tại phiên họp thứ nhất ban chấp hành Đảng bộ đã bầu 04 đồng chí vào ban thường vụ Đảng uỷ, bầu 02 đồng chí phó bí thư đảng uỷ, bầu 05 đồng chí uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, bầu chủ nhiệm và phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Lê Thị Nga - ĐTT thị trấn

Đại hội Đảng bộ thị trấn Rừng Thông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 27/05/2020 09:08:52 (GMT+7)

Đại hội Đảng bộ thị trấn Rừng Thông lần thứ XXI,

nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 19-20/5, Đảng bộ thị trấn Rừng Thông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội có đồng chí: Nguyễn Quang Hải - Bí thư huyên ủy - CT HĐND huyện ; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo Đại hội và 145 đại biểu đại diện cho trên 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị trấn.
IMG-8665.jpg

Đ/c Lê Viết Chí - Ủy viên BTV huyện ủy - Bí thư Đảng bộ - CT UBND TT NK 2015-2020 khai mạc Đại hội

Đại hội đã đánh giá n
hiệm kỳ 2015-2020, vượt lên nhiều khó khăn thách thức với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra. Trong đó giá trị sản xuất năm 2020 đạt 873,5 tỷ đồng, so với năm đầu nhiệm kỳ 2016 (188 tỷ) tăng gấp 4,45 lần. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70,5 triệu đồng/người/năm cao nhất huyện gấp 2,35 lần só với năm 2015 và gấp 1,4 lần mức thu nhập bình quân chung cả huyện; các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Giá trị công nghiệp, xây dựng năm 2020 đạt 519,25 tỷ so với đầu nhiệm kỳ (170,12 tỷ) tăng 349,13 tỷ, chiếm tỷ trọng 62% cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất dịch vụ thương mại ngày càng phát triển đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa; ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học , kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao giá trị diện tích canh tác. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt dự toán huyện giao; thu ngân sách bình quân tăng 22%/năm vượt mục tiêu đầu nhiệm kỳ (12%/năm) đứng đầu toàn huyện. Chi ngân sách được điều hành theo đúng luật ngân sách Nhà nước, đảm bảo kế hoạch. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh; quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến và đi vào nề nếp. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh đảm bảo, chính trị ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo các báo cáo chính trị trình bày tại đại hội; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới lề lối làm việc.
IMG-8682.jpg

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Nguyễn Quang Hải - Bí thư huyên ủy - CT HĐND đánh giá cao những kết quả Đảng bộ thị trấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác phát triển đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
IMG-8692.jpg

Đ/c NguyễnQuang Hải-Bí thư huyên ủy - CT HĐND phát biểu chỉ đạo tại Đại hôi

Tại Đại hội ban thường vụ huyện uỷ đã công bố quyết địnhchỉ định đ/c Khương Huy Thái - uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ huyện - trưởng phòng kinh tế hạ tầng tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức vụ bí thư Đảng uỷ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 13 đồng chí;; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 với 11 đồng chí và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết; thông qua nghị quyết đại hội./: tại phiên họp thứ nhất ban chấp hành Đảng bộ đã bầu 04 đồng chí vào ban thường vụ Đảng uỷ, bầu 02 đồng chí phó bí thư đảng uỷ, bầu 05 đồng chí uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, bầu chủ nhiệm và phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Lê Thị Nga - ĐTT thị trấn

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội