Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thị Trấn Đông Sơn  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Thông báo

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND thị trấn tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa; thành lập phường Rừng Thông thuộc thành phố Thanh Hóa
KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 15/5/2024
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 13/5/2024
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 10/5/2024
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 09/5/2024
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 08/5/2024
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 07/5/2024
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 06/5/2024
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 03/5/2024
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 02/5/2024
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ
DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT THỊ TRẤN RỪNG THÔNG
DANH SÁCH XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TCPL TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2022
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL HUYỆN ĐÔNG SƠN
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 24/4/2024
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 23/4/2024
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 22/4/2024
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NGÀY 19/4/2024

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
288071

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289