Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
231
Hôm qua:
159
Tuần này:
1038
Tháng này:
4534
Tất cả:
199041

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị, của Ban bí thư (khóa XII) và kế hoạch Đại hội Chi bộ, Đại hội đảng bộ thị trấn Rừng Thông nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19/12/2019 22:03:25

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị, của Ban bí thư (khóa XII) và kế hoạch Đại hội Chi bộ, Đại hội đảng bộ thị trấn Rừng Thông nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 13/12/2019, Đảng ủy thị trấn Rừng Thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị, của Ban bí thư (khóa XII) và kế hoạch Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội đảng bộ thị trấn Rừng Thông nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự chỉ đạo hội nghị có đ/c Lê Viết Chí - ủy biên BTV huyện ủy - Bí thư Đảng ủy - CT ủy ban nhân dân, các đ/c TTĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể, cán bộ công chức, toàn thể công an thị trấn, BCH chi ủy của 13 chi bộ trong Đảng bộ thị trấn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận các khu phố.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Thiều Tất Cảnh - P.bí thư đảng ủy - CT Hội đồng nhân dân triển khai kết luận số 56-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện NQTWW 7(khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Tá Dũng - P.bí thư TTĐU quán triệt NQ số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết luận số 54 - KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7(khóa x) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy.

Đồng chí Lê Viết Chí - ủy biên BTV huyện ủy - Bí thư Đảng ủy - CT ủy ban nhân dân triển khai chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của bộ chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chạy chức, chạy quyền; kế hoạch Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc quán triệt và triển khai kịp thời nội dung các văn bản mới nhằm giúp cán bộ trong toàn thị trấn nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân, nắm rõ, hiểu rõ các các chủ trương, đường lối của Đảng.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Viết Chí - ủy biên BTV huyện ủy - Bí thư Đảng ủy - CT ủy ban nhân dân đề nghị cấp ủy các đơn vị nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đem lại hiệu quả thiết thực. Chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Lê Thị Nga - Đài TT Thị Trấn

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị, của Ban bí thư (khóa XII) và kế hoạch Đại hội Chi bộ, Đại hội đảng bộ thị trấn Rừng Thông nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 19/12/2019 22:03:25 (GMT+7)

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị, của Ban bí thư (khóa XII) và kế hoạch Đại hội Chi bộ, Đại hội đảng bộ thị trấn Rừng Thông nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 13/12/2019, Đảng ủy thị trấn Rừng Thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị, của Ban bí thư (khóa XII) và kế hoạch Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội đảng bộ thị trấn Rừng Thông nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự chỉ đạo hội nghị có đ/c Lê Viết Chí - ủy biên BTV huyện ủy - Bí thư Đảng ủy - CT ủy ban nhân dân, các đ/c TTĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể, cán bộ công chức, toàn thể công an thị trấn, BCH chi ủy của 13 chi bộ trong Đảng bộ thị trấn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận các khu phố.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Thiều Tất Cảnh - P.bí thư đảng ủy - CT Hội đồng nhân dân triển khai kết luận số 56-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện NQTWW 7(khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Tá Dũng - P.bí thư TTĐU quán triệt NQ số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết luận số 54 - KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7(khóa x) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy.

Đồng chí Lê Viết Chí - ủy biên BTV huyện ủy - Bí thư Đảng ủy - CT ủy ban nhân dân triển khai chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của bộ chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chạy chức, chạy quyền; kế hoạch Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc quán triệt và triển khai kịp thời nội dung các văn bản mới nhằm giúp cán bộ trong toàn thị trấn nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân, nắm rõ, hiểu rõ các các chủ trương, đường lối của Đảng.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Viết Chí - ủy biên BTV huyện ủy - Bí thư Đảng ủy - CT ủy ban nhân dân đề nghị cấp ủy các đơn vị nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đem lại hiệu quả thiết thực. Chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Lê Thị Nga - Đài TT Thị Trấn

Tình hình kinh tế - xã hội