Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
106
Hôm qua:
149
Tuần này:
486
Tháng này:
3051
Tất cả:
108863

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN RỪNG THÔNG SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Ngày 27/06/2018 21:01:05

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN RỪNG THÔNG SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Vừa qua tạiHội trườngUBND Thị trấn Rừng Thông Hội cựu chiến binh thị trấnđã tổ chức hội nghịsơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 . Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thiều Tất Cảnh - Phó Bí thư - Chủ tịch hội đồng nhân dân, CT MTTQ, các đ/c bí thư chi bộ, các đồng chí UV BCH Hội nhiệm kỳ 2017-2022 cùng cán bộ hội từ cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội cựu chiến binh thị trấn thường xuyên chăm lo giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên. Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp Luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tham gia hưởng ứng phong trào “Chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh”, Kè lát vỉa hè, làm cống rãnh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Phối hợp với Công an triển khai thực hiện mô hình 3/1 về việc nhận cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Hội đã thanh lập được 24 tổ gồm 72 thành viên, nhận cảm hóa 24 người lầm lỗi. Sau thời gian một năm đã cảm hóa có 4 đối tượng hoàn lương trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Thực hiện Nghị quyết 10 của huyện ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Hội đã tuyên truyền đến cán bộ hội viên gương mẫu tự giác tháo gỡ công trình để chỉnh trang đô thị trên địa bàn các khu phố cụ thể tại chi hội Hàm Hạ đx có 4 hội viên hiến gần 150m2 đất và công trình trên đất để mở rộng khu phố. Thực hiện dự án của tỉnh về trỉnh trang khu di tích cách mạng Hàm Hạ các chi hội gồm Đại Đồng 1, Hàm Hạ, Đại Đồng 4 có 35 hội viên hiến gần 800m2 đất và tài sản trên đất hàng trăm triệu đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018. Hội CCB thị trấn tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và hội viên tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tổ chức sinh hoạt chi hội. Tiếp tục học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham gia hưởng ứng tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt kế hoạch chỉnh tran đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân tập trung sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kinh doanh thương mại dịch vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Thiều Tất Cảnh - Phó Bí thư - Chủ tịch hội đồng nhân dân đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của HCCB thị trấn trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, Hội CCB tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và gia đình gương mẫu trong việc thực hiện các kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ của đại phương. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt ở các chi hội, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình, kế hoạch của địa phương nhằm đưa phong trào Hội CCB của thị trấn ngày càng vững mạnh.

Lê Thị Nga - Đài TT Thị Trấn

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN RỪNG THÔNG SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Đăng lúc: 27/06/2018 21:01:05 (GMT+7)

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN RỪNG THÔNG SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Vừa qua tạiHội trườngUBND Thị trấn Rừng Thông Hội cựu chiến binh thị trấnđã tổ chức hội nghịsơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 . Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thiều Tất Cảnh - Phó Bí thư - Chủ tịch hội đồng nhân dân, CT MTTQ, các đ/c bí thư chi bộ, các đồng chí UV BCH Hội nhiệm kỳ 2017-2022 cùng cán bộ hội từ cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội cựu chiến binh thị trấn thường xuyên chăm lo giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên. Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp Luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tham gia hưởng ứng phong trào “Chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh”, Kè lát vỉa hè, làm cống rãnh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Phối hợp với Công an triển khai thực hiện mô hình 3/1 về việc nhận cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Hội đã thanh lập được 24 tổ gồm 72 thành viên, nhận cảm hóa 24 người lầm lỗi. Sau thời gian một năm đã cảm hóa có 4 đối tượng hoàn lương trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Thực hiện Nghị quyết 10 của huyện ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Hội đã tuyên truyền đến cán bộ hội viên gương mẫu tự giác tháo gỡ công trình để chỉnh trang đô thị trên địa bàn các khu phố cụ thể tại chi hội Hàm Hạ đx có 4 hội viên hiến gần 150m2 đất và công trình trên đất để mở rộng khu phố. Thực hiện dự án của tỉnh về trỉnh trang khu di tích cách mạng Hàm Hạ các chi hội gồm Đại Đồng 1, Hàm Hạ, Đại Đồng 4 có 35 hội viên hiến gần 800m2 đất và tài sản trên đất hàng trăm triệu đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018. Hội CCB thị trấn tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và hội viên tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tổ chức sinh hoạt chi hội. Tiếp tục học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham gia hưởng ứng tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt kế hoạch chỉnh tran đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân tập trung sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kinh doanh thương mại dịch vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Thiều Tất Cảnh - Phó Bí thư - Chủ tịch hội đồng nhân dân đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của HCCB thị trấn trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, Hội CCB tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và gia đình gương mẫu trong việc thực hiện các kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ của đại phương. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt ở các chi hội, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình, kế hoạch của địa phương nhằm đưa phong trào Hội CCB của thị trấn ngày càng vững mạnh.

Lê Thị Nga - Đài TT Thị Trấn