Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
200
Hôm qua:
169
Tuần này:
563
Tháng này:
1412
Tất cả:
184587
 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN RỪNG THÔNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

STT

Họ và tên

Chức Vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Lê Viết Chí

BTĐU - CTUBND

Đông Khê - ĐS

0945.385.898

2

Thiều Tất Cảnh

PBT - CT. Hội ĐND

Phúc Hậu - TTRT

0906.047.898

3

Nguyễn Hữu An

P. CT. Hội ĐND

KP2 - TTRT

01686.393.926

4

Phạm Ngọc Bình

P. CT UBND

KP3 - TTRT

0984.437.538

5

Nguyễn Thị Hằng

CT. MTTQ

KP5 - TTRT

0915.609.228

6

Hồ Chí Châu

CT. Hội CCB

Xuân Lưu - TTRT

0977.950.792

7

Hồ Thị Cần

CT. Hội ND

Nhuệ Sâm - TTRT

0166.964.519

8

Vũ Thị Liên

CT. Hội LHPN

Xuân Lưu - TTRT

0165.724.0756

9

Lê Thị Hương

BT. Đoàn thanh niên

Toàn Tân - TTRT

0915.38.58.98

10

Ng. Hữu Đông

Trưởng công an

KP3 - TTRT

0912.395.797

11

Doãn Thanh Thủy

P. CNUBKT

Đông Lĩnh-TPTH

0972.526.378

12

Ng. Hữu Trường

Thị đội trưởng

Xuân Lưu - TTRT

0911.267.584

13

Lê Huy Hiệu

Bí thư Đại Đồng4

Đại Đồng

0976.055.810

 

 

Tình hình kinh tế - xã hội