Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
132
Hôm qua:
228
Tuần này:
1565
Tháng này:
2004
Tất cả:
191478
 

 

SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BÁN CHUYÊN TRÁCH

THỊ TRẤN RỪNG THÔNG

STT

Họ và tên

Chức Vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Lê Viết Chí

BTĐU - CTUBND

Đông Khê - ĐS

0945.385.898

2

Thiều Tất Cảnh

PBT - CT. Hội ĐND

Phố Đông Xuân - TTRT

0906.047.898

3

Nguyễn Hữu An

P. CT. Hội ĐND

Phố Thống Nhất - TTRT

0904.801.270

4

Phạm Ngọc Bình

P. CT UBND

Phố Cao Sơn - TTRT

0984.437.538

5

Nguyễn Thị Hằng

CT. MTTQ

Phố Phượng Lĩnh - TTRT

0915.609.228

6

Hồ Chí Châu

CT. Hội CCB

Phố Xuân Lưu - TTRT

0977.950.792

7

Hồ Thị Cần

CT. Hội ND

Phố Nhuệ Sâm - TTRT

0369.645.190

8

Vũ Thị Liên

CT. Hội LHPN

Phố Xuân Lưu - TTRT

0357.240.756

9

Lê Thị Hương

BT. Đoàn thanh niên

Phố Toàn Tân - TTRT

0915.385.898

10

Ng. Hữu Đông

Trưởng công an

Phố Cao Sơn - TTRT

0912.395.797

11

Lê Bá Khánh

Công chức tư pháp

Đông Anh - ĐS

0919.230.965

12

Ng. Thị Tuyến

Công chức văn phòng

Đông Lĩnh-TPTH

0904.936.316

13

Trần Thị Quyên

Công chức chính sách

Đông Hòa - ĐS

0916.855.266

14

Phan Thanh Kiên

Kế toán ngân sách

Đông Anh - ĐS

0932.274.989

15

V.Thị Thùy Linh

Kế toán ngân sách

Phố Cao Sơn - TTRT

0943.944.327

16

Ng. Hữu Cường

Công chức địa chính XD

Phố Đông Xuân - TTRT

0986.597.715

17

Ng. Hữu Trường

Thị đội trưởng

Phố Xuân Lưu - TTRT

0911.267.584

18

Đặng Văn Yên

Công chức VH - XH

Phố Thống Nhất - TTRT

0904.202.819

19

Ng. Đình Hùng

Công chức VPTK

Phố Đông Xuân - TTRT

0359.121.336

20

L.Thị Kim Oanh

Công chức địa chính NN

P.Tân Sơn - TPTH

0343.570.686

21

Phạm Mai Sơn

Phó trưởng công an

Phố Phượng Lĩnh - TTRT

0978.718.814

22

Nguyễn Hữu Hùng

Phó công an

Phố Thống Nhất - TTRT

0945.739.345

23

Lê Đình Tùng

Phó thị đội

Phố Nam Sơn - TTRT

0976.060.531

24

Lê Thị Ngọc

P. CT Hội ND

Phố Phượng Lĩnh - TTRT

0978.151.893

25

Lê Thị Nga

Cán bộ đài truyền thanh

Phố Xuân Lưu - TTRT

0912.678.479

26

Doãn Thanh Thủy

P. CNUBKT

Đông Lĩnh-TPTH

0972.526.378

27

Ng.Thị Hải Huệ

P. CT Hội LHPN

Phố Thống Nhất - TTRT

0968.334.569

28

Ph. Thị Lệ Thúy

P. BT đoàn thanh niên

Phố Cao Sơn - TTRT

0987.272.272

29

Nguyễn Hữu Sáu

P. BT đoàn thanh niên

Phố Đông Xuân - TTRT

0943.457.567

30

Ng. Đình Mạnh

Cán bộ văn hóa thể thao

Phố Xuân Lưu - TTRT

0868.191.887

31

Trịnh Thị Oanh

CT. Hội CTĐ

Phố Thống Nhất - TTRT

0975.792.214

32

Lê Ngọc Thanh

CT. Hội NCT

Phố Đông Xuân - TTRT

0945.725.936

33

Nguyễn Thị Vững

CT. Hội khuyến học

Phố Cao Sơn - TTRT

0942.033.104

34

Ng. Thị Phương

CT. Hội CTNXP

Phố Phượng Lĩnh - TTRT

0356.064.457

35

Lý Thị Hà

CT. Hội NTT

Phố Cao Sơn - TTRT

0936.396.438

36

Lê Xuân Luyện

CT. Hội da cam

Phố Phượng Lĩnh - TTRT

0944.855.715

37

Phạm Ngọc Hưng

CT. Hội làm vườn

Phố Cao Sơn - TTRT

0342.985.858

Tình hình kinh tế - xã hội