Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
52
Hôm qua:
113
Tuần này:
526
Tháng này:
2866
Tất cả:
239253
 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BÁN CHUYÊN TRÁCH

THỊ TRẤN RỪNG THÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

Chức Vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Khương Huy Thái

BTĐU - CTUBND

Đông Lĩnh - TPTH

0989.059.139

2

Lê Thị Hương

PBT thường trực

Phố Toàn Tân - TTRT

0915.385.898

3

Thiều Tất Cảnh

PBT - CT. Hội ĐND

Phố Đông Xuân - TTRT

0906.047.898

4

Ng. Hữu Trường

PCT HĐND

Phố Xuân Lưu - TTRT

0911.267.584

5

Nguyễn Thị Hằng

CT. MTTQ

Phố Phượng Lĩnh - TTRT

0915.609.228

6

Trần Thị Quyên

PCT UBND

Đông Hòa - ĐS

0916.855.266

7

Phan Doãn Hoàng

CT. Hội CCB

Phố Cao Sơn - TTRT

0983.690.167

8

Lê Thị Ngọc

P. CT Hội ND

Phố Phượng Lĩnh - TTRT

0978.151.893

9

Ng.Thị Hải Huệ

 CT Hội LHPN

Phố Thống Nhất - TTRT

0968.334.569

10

Nguyễn Hữu Sáu

 BT đoàn thanh niên

Phố Đông Xuân - TTRT

0943.457.567

11

Ng. Anh Văn

Trưởng công an

TP Thanh Hóa

0943.914.388

12

Lê Bá Khánh

Công chức tư pháp

Đông Anh - ĐS

0919.230.965

13

Ng. Thị Tuyến

Công chức văn phòng

Đông Lĩnh-TPTH

0904.936.316

14

Phan Thanh Kiên

Kế toán ngân sách

Đông Anh - ĐS

0932.274.989

15

V.Thị Thùy Linh

Kế toán ngân sách

Phố Cao Sơn - TTRT

0943.944.327

16

Lê Minh Nguyên

Công chức địa chính XD

Đông Lĩnh - TTRT

0963.806.989

17

Lê Thị Nga

P. CTMTTQ-P.CNUBKT

Phố Xuân Lưu - TTRT

0912.678.479

18

Đặng Văn Yên

Công chức VH - XH

Phố Thống Nhất - TTRT

0904.202.819

19

Ng. Đình Hùng

Công chức VPTK

Phố Đông Xuân - TTRT

0359.121.336

20

L.Thị Kim Oanh

Công chức địa chính NN

P.Tân Sơn - TPTH

0343.570.686

21

Phạm Mai Sơn

Phó. CT Hội CCB

Phố Phượng Lĩnh - TTRT

0978.718.814

22

Đỗ Thị Ngọc Mai

Phó. BT đoàn thanh niên

Phố Cao Sơn - TTRT

0916.356.713

23

Lê Đình Tùng

Phó thị đội

Phố Nam Sơn - TTRT

0976.060.531

24

Ng. Đình Mạnh

Cán bộ văn hóa thể thao

Phố Xuân Lưu - TTRT

0868.191.887

25

Trịnh Thị Oanh

P. CTHội LHPH 

Phố Thống Nhất - TTRT

0975.792.214

26

Doãn Thanh Thủy

P. CT Hội nông dân

Đông Lĩnh-TPTH

0972.526.378

27

Lê Ngọc Thanh

CT. Hội NCT

Phố Đông Xuân - TTRT

0945.725.936

 

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội