Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
49
Hôm qua:
111
Tuần này:
545
Tháng này:
2512
Tất cả:
275159
 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, UBND THỊ TRẤN RỪNG THÔNG

 

TT

Họ và tên

Chức Vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Khương Huy Thái

BTĐU - CTUBND

Đông Lĩnh - TPTH

0989.059.139

2

Lê Thị Hương

PBT thường trực- CTHĐND

Phố Toàn Tân - TTRT

0915.385.898

3

Thiều Tất Cảnh

PBT - CT. UBND

Phố Đông Xuân – TTRT

0906.047.898

4

Ng. Hữu Trường

PCT HĐND

Phố Xuân Lưu – TTRT

0911.267.584

5

Nguyễn Thị Hằng

CT. MTTQ

Phố Phượng Lĩnh – TTRT

0915.609.228

6

Lê Xuân Nam

PCT  UBND

Phường An Hưng- TPTH

0904.699.357

7

Tống Văn Hùng

PCT UBND

Đông Tiến – ĐS

0979.926.501

8

Phan Doãn Hoàng

CT. Hội CCB

Phố Cao Sơn – TTRT

0983.690.167

9

Lê Thị Ngọc

P. CT Hội ND

Phố Phượng Lĩnh – TTRT

0978.151.893

10

Ng.Thị Hải Huệ

 CT Hội LHPN

Phố Thống Nhất – TTRT

0968.334.569

11

Nguyễn Hữu Sáu

 BT đoàn thanh niên

Phố Đông Xuân – TTRT

0943.457.567

12

Đỗ Anh Văn

Trưởng công an

TP Thanh Hóa

0943.914.388

13

Lê Bá Khánh

Công chức tư pháp

Đông Anh – ĐS

0919.230.965

14

Ng. Thị Tuyến

Công chức văn phòng

Đông Lĩnh-TPTH

0904.936.316

15

Phan Thanh Kiên

Kế toán ngân sách

Đông Anh – ĐS

0932.274.989

16

V.Thị Thùy Linh

Kế toán ngân sách

Phố Cao Sơn – TTRT

0943.944.327

17

Lê Minh Nguyên

Công chức địa chính XD

Đông Lĩnh – TTRT

0963.806.989

18

Lê Thị Nga

P. CTMTTQ-P.CNUBKT

Phố Xuân Lưu – TTRT

0912.678.479

19

Đặng Văn Yên

Công chức VH – XH

Phố Thống Nhất – TTRT

0906.202.819

20

Trịnh Văn Tiến

Công chức VH – XH

Phường Quảng Thịnh - TPTH

0919.765.198

21

Ng. Đình Hùng

Công chức VPTK

Phố Đông Xuân - TTRT

0359.121.336

22

Lê Minh Nguyên

Công chức địa chính - XD

Đông Lĩnh-TPTH

0963.806.989

23

L.Thị Kim Oanh

Công chức địa chính NN

P.Tân Sơn - TPTH

0343.570.686

24

Phạm Mai Sơn

Phó. CT Hội CCB

Phố Phượng Lĩnh - TTRT

0978.718.814

25

Thiều Thị huyền

Phó. BT đoàn thanh niên

Phố Xuân Lưu - TTRT

0969.496.029

26

Lê Đình Tùng

Phó thị đội

Phố Nam Sơn - TTRT

0976.060.531

27

Ng. Đình Mạnh

Cán bộ văn hóa thể thao

Phố Xuân Lưu - TTRT

0868.191.887

28

Trịnh Thị Oanh

P. CTHội LHPH 

Phố Thống Nhất - TTRT

0975.792.214

29

Doãn Thanh Thủy

P. CT Hội nông dân

Đông Lĩnh-TPTH

0972.526.378

30

Lê Ngọc Thanh

CT. Hội NCT

Phố Đông Xuân - TTRT

0945.725.936

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội